Els pol•lens

Principals pol•lens al•lergògens

No tots els pol•lens són al•lergògens. Per provocar símptomes d'al•lèrgia, és indispensable que els grans dels pol•lens arribin a les mucoses respiratòries dels humans. Només les plantes anemòfiles disseminen els grans de pol•len pel vent; mentre que les plantes entomòfiles necessiten la intervenció d'un insecte per garantir llur fecundació en transferir el pol•len de la flor mascle d'origen a la flor femella receptora.

• Els pol•lens al•lergògens els emeten les plantes (arbres i herbàcies) anemòfiles.
• Per a ser al•lergogen, un gra de pollen ha de disposar de substàncies (proteïnes o glicoproteïnes) reconegudes com immunològicament nefastes per a un individu donat.

El potencial al·lergènic d'una espècie vegetal és la capacitat del seu pol·len de provocar una al·lèrgia a una part no menyspreable de la població.

El potencial al·lergènic pot ser :

- Feble o insignificant (espècie que pot ser plantada en zones urbanes)
- Moderat (espècies que només poden ser plantades en petit nombre)
- Fort (espècies que no es poden plantar en zones urbanes)

Taula comparativa de diferents vegetals segons el seu potencial al·lergènic

Arbres
Espècies Família Potencial al·lergènic
Arços* Aceràcies Moderat
Verns* Betulàcies Fort
Bedolls* Fort
Carpinus* Fort
Ostrya Feble/Insignificant
Avellaners* Fort
Baccharis Compostes Moderat
Càdecs Cupressàcies Fort
Xiprers comú Fort
Xiprers d'Arizona Fort
Ginebrons Feble/Insignificant
Tuies* Feble/Insignificant
Falsès acàcies* Fabàcies Feble/Insignificant
Castanyers* Fagàcies Feble/Insignificant
Faigs* Moderat
Alzines i roures* Moderat
Nogueres* Juglandàcies Feble/Insignificant
Morera de paper* Moràcies Fort
Morera blanca* Feble/Insignificant
Freixes* Oleàcies Fort
Olivera Fort
Troanes* Moderat
Pins* Pinàcies Feble/Insignificant
Plàtans** Platanàcies Moderat**
Pollancres* Salicàcies Feble/Insignificant
Salzes* Moderat
Teix* Taxàcies Feble/Insignificant
Criptomèria de Japó Taxodiàcies Fort
Til·lers* Tiliàcies Moderat
Oms* Ulmàcies Feble/Insignificant

* diverses espècies
** el pol·len de plàtan és feblement al·lergènic. En canvi, les micro-agulles contingudes en el borrissol resultant de la degradació dels capítols femenins de l'any precedent són molt irritants.

 

Herbàcies espontànies
Espècies Família Potencial al·lergènic
Quenopodis* Quenopodiàcies Moderat
Barrella punxosa
(Salsola kali)
Moderat
Ambrosies* Compostes Fort
Artemísies* Fort
Margarites* Feble/Insignificant
Pixallits* Feble/Insignificant
Melcoratges* Euforbiàcies Moderat
Plantatges* Plantaginàcies Moderat
Gramínies Poàcies Fort
Agrelles* (Rumex) Poligonàcies Moderat
Ortigues* Urticàcies Feble/Insignificant
Parietàries Fort
*diverses espècies

 

Gramínies Ornamentals
Espècies Família Potencial al·lergènic
Escaiola Poàcies Fort
Calamagrostis Moderat
Descàmpsia Fort
Herba lyme Moderat
Festuques* Fort
Fromental gros Fort
Cua de llebre Moderat
Estipa gegant Moderat
*nombroses espècies

És possible que se sigui sensible a pòl·lens que no figuren a la llista, però els que hi ha són els més freqüents, especialment a la ciutat.

 

Glossari de pol•len noms

Aquí hi ha els noms dels partits de pol•len en llatí, alemany, Anglès, Català, espanyol i francès:

Reconèixer els arbres al•lergògens

Prement l'enllaç que figura aquí sota, podeu descarregar un pòster que us permetrà conèixer quins són els arbres que emeten pol•lens al•lergògens i on s'hi detallen:  fulles, flors, fruites i escorces, i també es dóna una indicació del risc al•lergogen associat a aquests pol•lens d'arbres.
Descarregar el pòster arbres

Guia de la vegetació a la ciutat

Aquesta guia us donarà informació sobre l'al•lèrgia als pol•lens però també sobre les principals accions que tal dur a terme  per lluitar contra aquesta al•lèrgia.
Descarregar la guia

Revenir en haut de la page